Terapi til børn

Hvorfor terapi for børn?

Der kan være mange grunde til samtaler for børn:

- Ensomhed
- Mobning
- Tristhed
- Tab af en pårørende
- Lavt selvværd
- Problemer hjemme
- Problemer i skolen
- Skilsmisse

...

Der kan være mange grunde til, at et barn føler sig udenfor eller har det svært.                                                            

Gennem samtaler ønsker jeg at afdække udfordringerne.

At skabe overblik og adskille problemerne fra barnet selv, så nye muligheder opdages og tages i brug.

Med fokus på det, der lykkedes - succeserne, og skabe muligheder for, at der bliver mere af det, der lykkedes.