Systemisk og narrativ terapi

Hvordan arbejder jeg?

I mit 4 ½ årige familieterapeutstudie på SIF, Systemisk Institut for Familieterapi (http://www.sif-udd.dk/) har vi arbejdet med mange forskellige terapiretninger fx systemisk, narrativ, gestaltterapi, Imago, løsningsfokuserede og oplevelsesorienteret. Derud over har vi arbejdet med ”Livets træ”, som er en skånsom metode, man fx kan bruge i forhold til traumatiske oplevelser.

Jeg tager oftest afsæt i den narrative tilgang, og min erfaring er, at eklektisk tilgang er en styrke, da den gør det muligt at vælge den form, der er mest hensigtsmæssig for den enkelte.

Mit ønske i terapierne er, at der skabes et grundlag for og fundering af identitet og handling f.eks. gennem værdsættelse før, under og efter samtalen. Den enkelte får mulighed for agenthed i eget liv og se hvilken støtte der er.

Med den systemiske og narrative tilgang ønsker jeg igennem terapien at adskille problemet fra personen, så problemet bliver problemet og ikke personen. Det kan fx ske ved eksternaliserende samtaler, hvilket giver mulighed for at træde et skridt tilbage, og se på det svære, så der opstår handlemuligheder. Dernæst bliver der mulighed for at se på, hvad der lykkedes og hvilke egne indflydelsesmuligheder, der er. Den nye viden og det nye ståsted giver nye handlemuligheder og oplevelsen af agenthed ind i eget liv.

Kommer man som par med ønske om at finde hinanden igen, gør jeg brug af Imago terapi - en skånsom terapiform, der tager meget hensyn til den enkeltes behov og ønsker. Den hjælper parret, så de føler sig set, hørt og forstået. Den giver parret redskaber, indsigt og forståelse for hinanden.

Mit udgangspunkt i terapien er, at den enkelte ses som eksperten i eget liv og derfor også er i stand til at finde den ønskede vej sammen med terapeuten.